Het overlijden van een medewerker heeft een forse impact op de organisatie

Meerdere door werkgevers geplaatste rouwadvertenties tonen dat de werknemer van grote betekenis was en dat ‘de baas’ zich erg betrokken voelt bij diens nabestaanden.

Goed werkgeverschap ...

hoeft niet te stoppen bij het overlijden van de werknemer en de daaruit voortvloeiende salaris eindafrekening.

Door diens partner de ondersteuning van een i-executeur specialist aan te bieden, bent u na het overlijden van grote betekenis voor de partner en het gezin van uw overleden werknemer.

Ik wil graag meer weten!

Volledig ontzorgen

Wij als i-executeur specialist dragen zorg voor alle administratieve handelingen die uit het overlijden voortvloeien.

Dit variërend van het wijzigen van de tenaamstelling bij onder andere nutsbedrijven en het aanpassen van de dekking van verzekeringen tot en met de aangiften inkomsten- en erfbelasting.

Onrust over de toekomst

Ook nemen wij als specialist de onrust weg die er veelal bestaat over de nieuwe financiële situatie.

Wij weten welke aanspraak er op onder meer sociale voorzieningen, zoals een Anw-uitkering, kan worden gemaakt en zullen een dergelijke aanvraag verzorgen.

Uiteindelijk wordt een duidelijk en concreet overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven verstrekt.

Van grote betekenis

Ondersteuning door een i-executeur specialist geeft rust. Het betekent dat de nabestaanden zich niet om administratieve zaken hoeven te bekommeren en aan de rouwverwerking toekomen.