Overige Ondersteuning, Aanvullende Dienstverlening en Zakelijke Nalatenschap

De meeste afhandelingen van nalatenschappen passen perfect in het totaalpakket van Nabestaanden Ontzorgd, maar er zijn natuurlijk complexere nalatenschappen. Denk hierbij aan het hebben van een eigen bedrijf, onroerend goed in het buitenland of bijvoorbeeld het bezitten van een kunstverzameling. In die gevallen kan extra ondersteuning wenselijk of noodzakelijk zijn. 

Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden om ook deze zaken op een efficiënte en correcte manier naar tevredenheid af te handelen. Dat kost meer tijd en soms expertise van deskundigen. De nabestaanden krijgen echter altijd vooraf een indicatie van de extra kosten voor deze aanvullende diensten.

Ik wil graag een vrijblijvend advies 

Extra ondersteuning en aanvullende diensten:

  • Vóór het overlijden de belangrijkste gegevens waaronder wachtwoorden, overeenkomsten en zakelijke constructies vastleggen in een Persoonlijk Memorandum
  • Het met een nabestaande bezoeken van (formele) instanties
  • Extra werkzaamheden voor het ontsluiten van de digitale nalatenschap, zoals het ‘kraken’ van inlogcodes
  • Werkzaamheden in verband met de taxatie en eventuele verkoop van een woning of ander onroerend goed
  • Extra werkzaamheden waaronder taxatie van roerende goederen in verband met een complexe boedelbeschrijving
  • Tijdelijk budgetbeheer bij de direct nabestaande tijdens of na afhandeling van de nalatenschap
  • Overige aanvullende dienstverlening op verzoek van de nabestaanden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap
  • Het volledig afhandelen van een zakelijke nalatenschap door bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername. Dit kan zowel voor een ZZP’er met een eenmanszaak als ook voor aandeelhouders in een besloten vennootschap of anderszins