Weet u wat er (voor of na) het overlijden van een dierbare allemaal geregeld moet worden?

Kom niet voor vervelende verrassingen te staan!

Volledige afhandeling nalatenschap / Erfenis

Nieuw: Gratis 20 minuten telefonische service!

Uit de praktijk blijkt dat veel nabestaanden vragen hebben over de afhandeling van de nalatenschap na een overlijden. Bijvoorbeeld: kan ik niet beter beneficiair aanvaarden in deze tijd met onzekere financiele situaties, gaat de erfbelasting over de werkelijke waarde van de eigen woning of over de WOZ-waarde, hoe moet ik een testament interpreteren, enz.

Tip: Tegenwoordig is het verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Je kunt als erfgenaam dan niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de schulden bij een negatieve nalatenschap van de erflater. Het is alleen wel belangrijk om dan een boedelgevolmachtigde aan te stellen, want zelf mag je daarna geen handelingen meer verrichten. Bel ons voor een gratis advies!

De uitvaart is achter de rug. Dat was al een pittige periode. Het enige dat u wenst is rust. Maar dan komt er van alles op u af: het overlijden van uw dierbare melden aan instanties, rekeningen deblokkeren, boedelbeschrijving opmaken, aangifte (erf)belasting doen en de verdeling van de erfenis.

Misschien ziet u de eerste conflicten tussen erfgenamen al ontstaan. Of ziet u als een berg op tegen de administratieve rompslomp die volgt. Wat zou het dan fijn zijn als een onafhankelijk specialist dit uit handen neemt. Nabestaanden Ontzorgd is die specialist!

Of het nu gaat over het wel of niet (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis, het opvragen van een testament in het Centraal Testamenten Register, het regelen van de verklaring van erfrecht of executele, het in kaart brengen van erfgenamen, legaten of legitimarissen, het opstellen van een boedelbeschrijving, het doen van de aangifte erfbelasting, het opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen, het beheren van Social Media accounts of het helpen beëindigen van een webwinkel of eigen bedrijf, wij helpen u met maatwerk en werken kostenbesparend naar draagkracht van de nabestaanden.

De voordelen:

  • Snel, transparant en efficiënt
  • Kostenbesparend door praktische werkwijze
  • Kosten naar draagkracht nabestaanden (voor iedereen toegankelijk)
  • Maatwerk: de dienstverlening kan per module afgenomen worden
  • Mensgericht, onafhankelijk en deskundig
  • Checklist zorgt dat alles goed geregeld wordt
  • Alle betrokkenen ontvangen regelmatig een actueel overzicht
  • Geen uurtarief maar vooraf op maat gemaakte prijsafspraken

Het resultaat is een complete afhandeling van de nalatenschap van A-Z met alles wat daarbij hoort tegen minimale kosten. Door onze unieke werkwijze bent u altijd volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de afhandeling van de nalatenschap.

Wat is nabestaandenzorg na overlijden?Welke diensten kan Nabestaanden Ontzorgd voor mij verzorgen?

Efficiënt Ontzorgen van Nabestaanden

Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat ze bijna altijd geconfronteerd worden met problemen tijdens de afhandeling van de nalatenschap. Bij het overlijden van een partner is er zelfs vaak geen inzicht meer in de nieuw ontstane financiële situatie. Ondertussen trekken de erfgenamen, belastingdienst, banken en andere organisaties aan de bel. De paniek slaat toe en dan ontstaat er ook nog eens ruzie in de familie. Dat wil niemand!

Voorkom problemen en schakel op tijd een deskundige in!

Het Levenstestament vóór overlijden

Weet u hoe belangrijk het is om al tijdens uw leven belangrijke zaken te regelen voor het geval u dat zelf op een bepaald moment gedurende uw leven niet meer kunt? Niet alleen voor gehuwden, maar zeker ook voor alleenstaanden is dit van essentieel belang!

Had u voor uw overlijden al een levenstestament laten maken en heeft u ons daarin als levensexecuteur opgenomen, dan zal de nalatenschap na uw overlijden eenvoudiger en soepeler afgehandeld kunnen worden.

Op uw verzoek kunt u ons opnemen in uw levenstestament. Als erkend lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs kunnen wij uw belangen dan onafhankelijk en professioneel behartigen! Download hier de flyer Levensexecuteur. Meer informatie? Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan!

Wat is levenstestament vóór overlijden?

Of u nu wel of niet een (levens)testament heeft, u heeft behoefte aan helderheid en overzicht

Nabestaanden Ontzorgd werkt systematisch en is deskundig op haar vakgebied. Naast persoonlijke gesprekken maken we gebruik van het speciaal ontwikkelde softwarepakket i-Executeur. Ook voor (levens)testamenten. Zo kunnen we bij leven uw belangen professioneel en zorgvuldig behartigen als u dit zelf niet meer kunt en na overlijden uw nalatenschap effectief en efficiënt afhandelen. Wij werken altijd met heldere (mutatie)overzichten.