Werkgevers en het overlijden van de werknemer of partner van de medewerker

Voor u als werkgever heeft het overlijden van een werknemer een forse impact op de organisatie. Meerdere door werkgevers geplaatste rouwadvertenties tonen aan dat de medewerker van grote betekenis was en dat ‘de baas’ zich erg betrokken voelt bij diens nabestaanden.

Goed werkgeverschap ...

hoeft niet te stoppen bij het overlijden van de werknemer en de daaruit voortvloeiende salaris eindafrekening. Door de partner de ondersteuning van de i-Executeur specialist voor werkgevers aan te bieden, bent u na het overlijden van grote betekenis voor de partner en het gezin van uw overleden collega.

Ik wil graag meer weten

Volledig ontzorgen, ook als de partner komt te overlijden

Ook als de partner van uw werknemer overlijdt heeft dit gevolgen voor het functioneren van uw medewerker. Wij ondersteuning in dat geval optimaal.

Wij als i-executeur specialist dragen zorg voor alle administratieve handelingen die uit het overlijden voortvloeien en blijven aanspreekpunt voor uw werknemer zodat deze het rouwproces zonder administratieve rompslomp sneller kan oppakken.

Onrust over de toekomst

Ook nemen wij als specialist de onrust weg die er veelal bestaat over de nieuwe financiële situatie. Wij weten welke aanspraak er op onder meer sociale voorzieningen, zoals een Anw-uitkering, kan worden gemaakt en zullen een dergelijke aanvraag verzorgen.

Van grote betekenis

Ondersteuning door een i-Executeur specialist voor werkgevers geeft rust. Het betekent dat de nabestaanden zich niet om administratieve zaken hoeven te bekommeren en aan de rouwverwerking toekomen.

Kosten zakelijk aftrekbaar

Voor maar een klein deel van het bruto maandsalaris van de werknemer nemen wij alle administratieve rompslomp over van de nabestaanden en zorgen wij dat uw werknemer kan rouwen en zonder administratieve zorgen weer kan gaan functioneren. Ook de kosten van het ontzorgen van uw collega bij het overlijden van zijn of haar partner zijn zeer bescheiden maar hebben een groot effect op de toekomst.

Aangesloten Vakorganisaties