Levenstestament: als u tijdens leven niet meer zelf kunt handelen!

Stel u wordt ziek, krijgt een (ernstig) ongeval, een hersenbloeding of u gaat dementeren. Allemaal zaken waar u niet op zit te wachten, maar die u wel kunnen overkomen. Daarvoor benoemd u een levensexecuteur in een levenstestament.

Het is goed om hierover vroegtijdig na te denken, want u moet dit vastleggen op het moment dat u hier nog zelf optimaal toe in staat bent. Heeft u wel eens nagedacht over de volgende vragen?

  • Wie mag en kan medische beslissingen nemen als u dit zelf door omstandigheden niet meer kunt?
  • Wie zorgt er voor goede zorgvoorzieningen als u thuis wilt blijven wonen?
  • Wie regelt voor u de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis als dit noodzakelijk wordt?
  • Wie regelt uw administratie of kan deze geheel of gedeeltelijk overnemen?
  • Wie regelt het onderhoud van uw woning en beheert uw inboedel?
  • Wie mag uw huis verkopen als u naar een verzorgingshuis zou moeten?
  • Wie beheert uw eigen vermogen, verzamelingen of uw persoonlijke spullen?

Ik wil graag een vrijblijvend advies

Het Doel

Misschien denkt u er nog helemaal niet over na, maar het is mogelijk dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kunt beslissen. U bent dan zogenaamd handelingsonbekwaam. Een levensexecuteur kan op dat moment uitkomst bieden. Deze heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament.

Vertrouwen

Het is belangrijk dat u een levensexecuteur kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om uw belangen te behartigen. Bij voorkeur heeft de levensexecuteur ervaring. U kunt natuurlijk een familielid of kennis benoemen. In de praktijk vinden veel mensen het toch prettiger om een onafhankelijke derde in te schakelen. Eventueel met toezicht door een bekend familielid of een onafhankelijke derde. Op deze manier weet u zeker dat uw zaken naar eer en geweten en zorgvuldig behartigd zullen worden.

Werkwijze

U benoemt een levensexecuteur in een levenstestament dat u laat opmaken bij een notaris. Wie u benoemt is uw eigen keuze. Dat kunnen ook twee levensexecuteurs tegelijk zijn. Bijvoorbeeld één voor de medische en gezondheidskant en één voor de financiële en administratieve kant. In een levenstestament legt u vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt op welk moment de levensexecuteur aan de slag gaat, wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen de levensexecuteur toestemming moet vragen. De wet verbiedt de levensexecuteur ook bepaalde handelingen. Zo mag een levensexecuteur uw testament niet aanpassen en geen codicil namens u opmaken. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden op familiair, financieel en medisch gebied.

Toezichthouder

De rol van levensexecuteur brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom is het een goede zaak om in uw levenstestament tevens één of meerdere toezichthouders te benoemen. Periodiek zullen wij dan aan de toezichthouder rekening en verantwoording afleggen en deze van heldere rapportages voorzien. Het nemen van belangrijke beslissingen gaat in overleg met de toezichthouder. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.

i-Executeur als Levensexecuteur

De (levens) i-Executeur specialist is de aangewezen persoon om door u als gemachtigde in uw levenstestament opgenomen te laten worden. Deze maakt gebruik van een uniek systeem waarin uw wensen vastgelegd worden. Daarmee wordt vooraf uw situatie in kaart gebracht, zodat we (mocht het nodig blijken) adequaat aan de slag kunnen als uw levensexecuteur. Precies op de manier zoals u dit voor ogen hebt!

Nederlandse Organisatie voor Executeurs

Op uw verzoek kunt u ons opnemen in uw levenstestament. Als erkend lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs kunnen wij uw belangen dan onafhankelijk en deskundig behartigen. Download hier de Flyer Levensexecuteur.