Erfrecht en Vereffening Nalatenschap

Het begint natuurlijk met de vraag of er een testament is en wat erin staat. Daarna kan bepaald worden wie de erfgenamen zijn. Ook wordt duidelijk of er nog legaten toegekend zijn. In bepaalde gevallen is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele noodzakelijk. Dit traject zit als een treintje aan elkaar gekoppeld. 

Nabestaanden Ontzorgd doet de afhandeling van de nalatenschap van A tot Z. Zij kan op uw verzoek aangewezen worden als executeur (download PDF) en/of vereffenaar (download PDF) waardoor zij tevens de verdeling van de erfenis voor haar rekening neemt. De afwikkeling gaat daardoor soepel en snel. Alle betrokkenen krijgen transparant inzicht in de afhandeling.

Ik wil graag een afspraak maken

Complete afhandeling nalatenschap voor de erfgenamen:

 • Opvragen testament en nagaan Codicil
 • Opvragen verklaring van erfrecht
 • Opvragen verklaring van executele
 • Nalatenschap aanvaarden of verwerpen
 • Risicoloze beneficiaire afwikkeling
 • Boedelbeschrijving van de nalatenschap
 • Papieren administratie en digitale nalatenschap
 • Financieel inzicht in huidige en toekomstige situatie
 • Periodieke (mutatie) overzichten van verrichte activiteiten
 • Erfgenamen, tegoeden en schenkingen
 • Legaten in geld of goederen
 • Legitieme portie (wettelijk recht)
 • Taxatie verzamelingen, antiek en onroerend goed
 • Bankrekeningen en onroerend goed buitenland
 • Zakelijke nalatenschap Eenmanszaak ZZP of BV
 • Transparante rekening en verantwoording
 • Aangifte alle belastingen waaronder erfbelasting
 • Schuldeisers en (slot)uitdelingslijst