Erfrecht en Vereffening Nalatenschap

Het begint altijd met de vraag of er een testament is. Daarna kan vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn. Ook wordt dan duidelijk of er mogelijk kinderen onterft zijn die nog recht hebben op een legitieme portie en of er legaten toegekend zijn aan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of aan goede doelen. In bepaalde gevallen is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele noodzakelijk. Dit traject zit als een treintje aan elkaar gekoppeld. 

Nabestaanden Ontzorgd doet de afhandeling van de nalatenschap van A tot Z. Zij kan op uw verzoek aangewezen worden als executeur (download PDF) en/of vereffenaar (download PDF) waardoor zij tevens de verdeling van de erfenis voor haar rekening kan nemen. De afwikkeling gaat daardoor soepel en snel. Alle betrokkenen krijgen transparant inzicht in de afhandeling.

Ik wil graag een afspraak maken

Complete afhandeling nalatenschap voor erfgenamen:

 • Opvragen testament en nagaan of er een codicil is
 • Uitvoering testament en codicil volgens de laatste wens overledene
 • Regelen verklaring van erfrecht voor de erfgenamen
 • Regelen verklaring van executele (indien aangewezen in testament)
 • Advies over (beneficiair) aanvaarden of verwerpen nalatenschap
 • Regelen van een risicoloze beneficiaire aanvaarding via de rechtbank
 • Opstellen van de boedelbeschrijving van de nalatenschap
 • Zorgdragen voor deblokkeren bank-, spaar- en beleggingsrekeningen
 • Afhandeling betalingen openstaande vorderingen en schuldeisers 
 • Overzicht erfgenamen, tegoeden en schenkingen
 • Overzicht legaten in geld of goederen
 • Overzicht en berekening legitieme portie (wettelijk erfdeel)
 • Papieren administratie en digitale nalatenschap
 • Financieel inzicht in huidige en toekomstige situatie
 • Periodieke (mutatie) overzichten van verrichte activiteiten
 • Belastingdienst: F-aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting
 • Overzicht verzamelingen, antiek, voertuigen en onroerend goed
 • Bankrekeningen en onroerend goed buitenland in kaart brengen
 • Overzicht zakelijke nalatenschap zoals een Eenmanszaak, ZZP, VOF of BV
 • Regelen woningontruiming van zowel koop- als huurwoningen
 • Coordineren verkoop woning met gebruikmaking van woningstyling
 • Transparante rekening en verantwoording aan de erfgenamen
 • Opstellen (slot) uitdelingslijst ten behoeve van de erfgenamen

Aangesloten Vakorganisaties