Overige Dienstverlening, Advisering en Zakelijke Nalatenschap

De meeste afhandelingen van nalatenschappen passen perfect in het totaalpakket van Nabestaanden Ontzorgd, maar er zijn natuurlijk complexere nalatenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een eigen bedrijf, onroerend goed in het buitenland, het bezitten van een kunstverzameling of het aanvragen van bewindvoering of mentorschap voor de achtergebleven partner van de erflater. Daarnaast komt mediation bij nalatenschappen ook steeds vaker voor.  In die gevallen kan extra ondersteuning wenselijk of noodzakelijk zijn.

Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden om ook deze zaken op een efficiënte en correcte manier naar tevredenheid af te handelen. Dat kost meer tijd en soms expertise van deskundigen. De nabestaanden krijgen echter altijd vooraf een indicatie van de extra kosten.

Ik wil graag een vrijblijvend advies 

Zakelijke nalatenschap Eenmanszaak (ZZP), VOF, CV of BV

Heeft de erflater een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap (CV), besloten vennootschap (BV) of is de erflater op een andere manier betrokken bij een stichting vereniging of cooperatie? Voorkom extra problemen en neem een deskundige in de hand. Dit is een complexe materie en het is goed om stil te staan bij de volgende vragen:

 • Wat gebeurt er met het eigen bedrijf bij overlijden?
 • Met welke zaken moeten nabestaanden rekening houden?
 • Zijn er nog zakelijke verplichtingen zoals schulden of belastingen?
 • Is er een voorraad van producten en wat moet hiermee gebeuren?
 • Kan het bedrijf beëindigd, overgenomen of verkocht worden?
 • Op welke manier moet ik eerst nog zakelijk met partijen afrekenen?
 • Dient er nog BTW of vennootschapsbelasting (VPB) betaald te worden?
 • Waren er verzekeringen een pensioenregeling of een oudedagsreserve?
 • Moet ik belasting betalen over geërfde aandelen en zo ja, hoeveel?

Extra ondersteuning, advies en aanvullende diensten:

 • Advies bij het opstellen van een 'gewoon' testament rekening houdende met erfgenamen en legaten, executeurschap, een codicil of een levenstestament
 • Advies bij het aanwijzen van een executeur (download PDF) in een 'gewoon' testament of een levensexecuteur (download PDF) in een levenstestament
 • Vóór het overlijden de belangrijkste gegevens waaronder wachtwoorden, overeenkomsten en zakelijke constructies vastleggen in een Persoonlijk Memorandum via i-Executeur
 • Erfgenamenonderzoek wanneer er geen directe familie meer is en ook geen testament
 • Mediation bij nalatenschappen / Conflicthantering / Familiezaken
 • Het met een nabestaande bezoeken van de woning of (formele) instanties
 • Het met nabestaanden regelen van een grafsteen of anderszins
 • Werkzaamheden voor het ontsluiten digitale nalatenschap, zoals het ‘kraken’ van inlogcodes
 • Extra (uitzoek) werkzaamheden voorafgaand aan de ontruiming van een woning
 • Aanwezigheid bij de ontruiming van een woning door een externe woningontruimings organisatie indien er geen erfgenaam bij aanwezig kan zijn.
 • Werkzaamheden in verband met taxatie of verkoop van een woning of ander onroerend goed
 • Werkzaamheden waaronder taxatie van roerende goederen zoals een verzameling of antiek in verband met een complexe boedelbeschrijving
 • Werkzaamheden wegens bankrekening, vakantiewoning of ander onroerend goed buitenland
 • Tijdelijk budgetbeheer bij de partner van erflater tijdens/na afhandeling van de nalatenschap
 • Overige aanvullende dienstverlening op verzoek van de nabestaanden

Ik wil graag geheel vrijblijvend een offerte ontvangen