Overige Dienstverlening, Advisering en Zakelijke Nalatenschap

De meeste afhandelingen van nalatenschappen passen perfect in het totaalpakket van Nabestaanden Ontzorgd, maar er zijn natuurlijk ook complexere nalatenschappen. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid onder de erfgenamen over de afwikkeling van een erfenis, het hebben van een eigen bedrijf, onroerend goed in het buitenland, het bezitten van een waardevolle verzameling, het aanvragen van bewindvoering bij minderjarige erfgenamen of het afhandelen van een nalatenschap waarbij de erfgenamen in het buitenland wonen. Daarnaast komen familieruzies ook regelmatig voor waardoor mediation geen overbodige luxe is. In die gevallen kan extra ondersteuning wenselijk of noodzakelijk zijn.

Wij bespreken dan samen met u de mogelijkheden om ook deze zaken op een efficiënte en correcte manier naar tevredenheid af te handelen. Dat kost meer tijd en soms expertise van (externe) deskundigen. In alle gevallen kunnen wij u echter van dienst zijn.

Ik wil graag een vrijblijvend advies 

Extra ondersteuning, advies en aanvullende dienstverlening:

 • Advies bij het opstellen van een testament (en/of codicil), rekening houdend met onder andere erfgenamen, legaten, persoonlijke wensen en executeurschap en het coördineren van een afspraak bij de notaris
 • Advies bij het aanwijzen van een executeur (download PDF) en afwikkelingsbewindvoerder in een 'gewoon' testament of een levensexecuteur (download PDF) in een levenstestament
 • Het vastleggen van belangrijke gegevens waaronder wachtwoorden, polisnummers, contracten en overeenkomsten in een Persoonlijk Memorandum, bijvoorbeeld via i-Executeur
 • Het coordineren van een uitvaart indien er geen erfgenamen bekend zijn
 • Erfgenamenonderzoek wanneer er geen directe familie meer is of als gegevens van familie niet bekend zijn. Komt meestal voor wanneer er geen testament is en erfgenamen gezocht moeten worden
 • Indien er meer dan vier erfgenamen zijn waarbij erfgenamenonderzoek noodzakelijk was, dan het regelen van de verklaringen nalatenschap en boedelvolmachten van alle erfgenamen in Nederland en/of in het buitenland 
 • Indien er meer dan vier erfgenamen zijn en/of een van de erfgenamen in het buitenland woont, het doen van de aangiftes erfbelasting
 • Werkzaamheden voor het ontsluiten van een digitale nalatenschap, zoals het ‘kraken’ van inlogcodes van een personal computer, laptop, iPad of smartphone en aansluitend eventuele vernietiging van deze apparatuur
 • Het met (een) nabestaande(n) bezoeken van de (ouderlijke) woning van de overledene. Dit komt vaak voor als er langere tijd geen contact is geweest tussen erfgenamen en de erflater
 • Extra (uitzoek) werkzaamheden in de woning van de erflater voorafgaand aan de ontruiming van een woning indien de erfgenamen dit niet zelf willen of kunnen doen of omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland wonen
 • Aanwezigheid bij de ontruiming van een woning door een externe woning-ontruimings-organisatie indien er geen erfgenaam bij aanwezig kan of wil zijn
 • Werkzaamheden in verband met eventuele verkoop van een woning of ander onroerend goed zoals het opvragen van offertes bij makelaars, het regelen van een Energielabel, het inzetten van woningstyling, enz.
 • (Voorbereidende) werkzaamheden waaronder taxatie van roerende goederen zoals verzamelingen, voertuigen, antiek, sieraden of andere waardevolle spullen in verband met het opstellen van een (complexe) boedelbeschrijving
 • Werkzaamheden in verband met het (noodzakelijk) te gelde maken van goederen bij vereffening en/of op verzoek van de erfgenamen, bijvoorbeeld door het aanbieden van goederen via veilingen e.d.
 • Aanwezigheid bij noodzakelijke werkzaamheden in de woning zoals postmortale schoonmaak, herstelwerkzaamheden of anderszins indien er geen erfgenaam bij aanwezig kan zijn
 • Extra werkzaamheden zoals het ophalen van een lease-auto op locatie
 • Werkzaamheden (beheer/verkoop) wegens bezittingen in het buitenland zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, beleggingsrekeningen, een (vakantie) woning of ander onroerend goed
 • Het met of op verzoek zonder erfgenamen regelen van de asverstrooiing
 • Het met nabestaanden regelen van een grafsteen of anderszins
 • Mediation bij nalatenschappen / Conflicthantering / Familiezaken
 • Tijdelijk budgetbeheer bij de partner van de overledene tijdens en/of na afhandeling van de nalatenschap
 • Overige aanvullende dienstverlening op verzoek van de nabestaanden

Zakelijke nalatenschap Eenmanszaak (ZZP), VOF, CV of BV

Heeft de erflater een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap (CV) of besloten vennootschap (BV). Heeft de erflater aandelen in BV of is deze op een andere manier betrokken bij een stichting, vereniging of coöperatie? Voorkom extra problemen en vraag advies! Dit is een complexe materie en het is goed om stil te staan bij de volgende vragen:

 • Wat gebeurt er met het eigen bedrijf bij overlijden?
 • Met welke zaken moeten nabestaanden rekening houden?
 • Zijn er nog zakelijke verplichtingen zoals schulden of belastingen?
 • Is er een voorraad van producten en wat moet hiermee gebeuren?
 • Kan het bedrijf beëindigd, overgenomen of verkocht worden?
 • Op welke manier moet ik eerst nog zakelijk met partijen afrekenen?
 • Dient er nog BTW of vennootschapsbelasting (VPB) betaald te worden?
 • Waren er verzekeringen, een pensioenregeling of een oudedagsreserve?
 • Moet ik belasting betalen over geërfde aandelen en zo ja, hoeveel?

Ik wil graag geheel vrijblijvend een offerte ontvangen

Aangesloten Vakorganisaties