Gemeenten en het overlijden van een burger zonder familie of nabestaanden

Binnen iedere gemeente komt het voor. Er wordt een overleden persoon aangetroffen en de omstandigheden brengen met zich mee dat de gemeente de opdrachtgever voor de uitvaart wordt. Daarom worden wij als i-Executeur specialist voor gemeenten veelvuldig door gemeenten verzocht om de rol van zaakwaarnemer op zich te nemen.

Zaakwaarnemer

Allereerst zal, na een controle of er met een testament rekening moet worden gehouden, een erfgenamen-onderzoek plaatsvinden. Indien er erfgenamen blijken te bestaan, dan wordt met hun contact opgenomen. Regelmatig komen familieleden of erfgenamen vervolgens op hun besluit terug om zich niet met de gevolgen van het overlijden te bemoeien.

Wij nemen namelijk de angst weg dat men voor schulden kan opdraaien, evenals de angst dat men zelf energie in de woningontruiming en afwikkeling dient te steken. Vaak verandert de juridische titel van ons daarmee in boedelgevolmachtigde.

Ik wil graag meer weten

Vereffenaar

Uiteraard komt het ook voor dat een erfgenamenonderzoek geen resultaat oplevert of dat familieleden dan wel erfgenamen nergens aan mee willen werken. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ons dan, in samenspraak met belanghebbenden, tot de rechtbank wenden. De juridische titel verandert daarmee in vereffenaar.

Belangenbehartiger

Het handelen van ons als i-Executeur specialist is erop gericht dat het belang van alle betrokkenen wordt gediend. Zo zal een woningverhuurder het toejuichen dat onze specialist er zorg voor draagt dat de woning weer zo snel mogelijk in de verhuur kan worden genomen. En bij een extreem vervuilde woning zal de buurt het waarderen dat de woning zo spoedig mogelijk ontruimd en gereinigd wordt.

Gemeenten hebben er baat bij

Gemeenten hebben, zo is veelvuldig gebleken, baat bij de samenwerking met ons als i-Executeur specialist voor gemeenten. Deze weet niet zelden de uitvaartkosten vanuit de nalatenschapsboedel aan de gemeente terug te betalen. Ook komt het voor dat de grafrechten alsnog op naam van een familielid worden gezet en dat er, eveneens betaald vanuit de nalatenschapsboedel, een grafmonument wordt geplaatst.

Aangesloten Vakorganisaties