Woningbouwverenigingen en het overlijden van een huurder zonder familie of nabestaanden

Het overkomt woningbouwverenigingen en woningcorporaties regelmatig. Een huurder overlijdt en er is niemand in beeld die de nalatenschapsafwikkeling op zich neemt. Dit terwijl het wenselijk is dat iemand zich op korte termijn over de situatie ontfermt en het initiatief toont waarmee de zaken, binnen de wettelijke kaders, vlot en adequaat in goede banen worden geleid. Daarom worden wij als i-Executeur specialist voor huurwoningen met grote regelmaat door woningcorporaties verzocht om de rol van zaakwaarnemer op zich te nemen.

Zaakwaarnemer

Allereerst zal, na een controle of er met een testament rekening moet worden gehouden, een erfgenamen-onderzoek plaatsvinden. Indien er erfgenamen blijken te bestaan, dan wordt met hun contact opgenomen. Regelmatig komen familieleden of erfgenamen vervolgens op hun besluit terug om zich niet met de gevolgen van het overlijden te bemoeien.

Wij nemen namelijk de angst weg dat men voor schulden kan opdraaien, evenals de angst dat men zelf energie in de woningontruiming en afwikkeling dient te steken. Vaak verandert de juridische titel van ons daarmee in boedelgevolmachtigde.

Ik wil graag meer weten

Vereffenaar

Uiteraard komt het ook voor dat een erfgenamenonderzoek geen resultaat oplevert of dat familieleden dan wel erfgenamen nergens aan mee willen werken. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ons dan, in samenspraak met belanghebbenden, tot de rechtbank wenden. De juridische titel verandert daarmee in vereffenaar.

Schade beperken

Het handelen van ons als i-executeur specialist is erop gericht dat de woning weer spoedig voor de verhuur beschikbaar komt en dat de schade voor de corporatie wordt beperkt of, bij voorkeur, zelfs wordt voorkomen.

Woning snel beschikbaar

Wij als i-Executeur specialist voor huurwoningen beschikken over de vereiste praktijkervaring en kennis om daadkrachtig te kunnen handelen. Ook kunnen wij terugvallen op ons brede netwerk. Daardoor zal de ontruiming spoedig plaatsvinden en wordt er voor de woningcorporatie en andere belanghebbenden een maximaal resultaat bereikt.

Aangesloten Vakorganisaties