Over mij

Mijn naam is Gerard Wiegman. Vanaf 1992 ben ik actief als zelfstandig ondernemer binnen het werkgebied sociale dienstverlening. In eerste instantie als personeelsadviseur voor diverse bedrijven en instellingen. Daarna heb ik me gespecialiseerd in MKB dienstverlening en heb ik een organisatie opgezet om zelfstandige ondernemers te helpen met het voortbestaan van hun eigen bedrijf wanneer zij door ziekte, ongeval of overlijden (tijdelijk) hun werkzaamheden niet meer zouden kunnen uitoefenen.

Vanaf 2000 ben ik me breder gaan oriënteren en werd ik regelmatig geconfronteerd met persoonlijk schrijnende situaties van mensen die door omstandigheden te maken kregen met verlies van partner, werk of woning en vervolgens te maken kregen met schuldsanering, budget coaching en andere gerelateerde problemen. In deze periode heb ik honderden mensen geholpen hun leven weer op te pakken, de situatie onder controle te krijgen en de administratie en financiën in goede banen te leiden.

Vanuit deze dienstverlening werd ik geconfronteerd met diverse overlijdens situaties en de daaraan gekoppelde afhandeling van nalatenschappen. Uit gesprekken met nabestaanden bleek dat er een grote behoefte is aan een vaste onafhankelijke tussenpersoon die na een overlijden ingeschakeld kan worden om alle zaken op administratief, digitaal en erfrechtelijk gebied zo goed mogelijk te regelen.

Inmiddels heb ik diverse vakgerichte opleidingen afgerond waaronder de verkorte opleiding Nabestaandenzorg van Terra zorg in Rouw, de basis cursus Erfrecht en de Leergang Executele en Vereffening van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

Verder ben ik aangesloten bij het Landelijk Platvorm Nabestaandenzorg, de organisatie Alles Over Erven en ben ik NOVEX-lid.

Op deze manier verwacht ik op een persoonlijk betrokken en deskundige manier in een behoefte te voorzien bij een grote groep mensen die in deze situatie terecht komen, zodat ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Vaak krijg ik een vraag omtrent vervanging wanneer mijzelf iets zou overkomen. Dit is natuurlijk netjes geregeld via samenwerkende collega's in de regio waar de opdracht loopt.

Aangesloten Vakorganisaties