Over mij

Mijn naam is Gerard Wiegman. Vanaf 1992 ben ik actief als zelfstandig ondernemer binnen het werkgebied sociale dienstverlening. In eerste instantie heb ik gewerkt als personeelsadviseur voor diverse bedrijven en instellingen. Daarna heb ik me gespecialiseerd in MKB dienstverlening en heb ik een organisatie opgezet om zelfstandige ondernemers te helpen met het voortbestaan van hun eigen bedrijf wanneer zij door ziekte, ongeval of overlijden (tijdelijk) hun werkzaamheden niet meer zouden kunnen uitoefenen.

Vanaf 2000 ben ik me breder gaan oriënteren op de arbeidsmarkt op het gebied van re-integratie en outplacement. Hierbij werd ik regelmatig geconfronteerd met persoonlijk schrijnende situaties van mensen die door omstandigheden te maken kregen met verlies van werk, partner of woning en vervolgens te maken kregen met schuldsanering, budget coaching en andere gerelateerde problemen. In deze periode heb ik honderden mensen geholpen hun leven weer op te pakken, de situatie onder controle te krijgen en de administratie en financiën weer op orde te krijgen.

Vanuit deze dienstverlening werd ik ook geconfronteerd met diverse overlijdenssituaties en de daaraan gekoppelde afhandeling van nalaten-schappen. Uit gesprekken met nabestaanden bleek dat er een grote behoefte is aan een vaste onafhankelijke tussenpersoon die na een overlijden ingeschakeld kan worden om alle zaken op administratief, digitaal en erfrechtelijk gebied zo goed mogelijk te regelen.

Na een auto-ongeluk ben ik verder gaan nadenken over hoe ik een grotere rol zou kunnen vervullen in de maatschappij op een vakgebied waar nog iets te betekenen valt. Vanuit een nieuw gecreëerde functie ‘Nabestaanden Ontzorger’ en een uniek speciaal hiervoor ontwikkeld systeem van i-Executeur bied ik nu een persoonlijke dienstverlening aan, waarbij zo effectief, transparant en efficiënt mogelijk en tegen minimale kosten een nalatenschap volledig van A-Z kan worden afgehandeld, waardoor o.a. familie ruzies over de erfenis tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Inmiddels heb ik diverse vakgerichte opleidingen afgerond waaronder de verkorte opleiding Nabestaandenzorg van Terra zorg in Rouw, de basis cursus Erfrecht van NOVEX en de Leergang Executele en Vereffening van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.

Op deze manier verwacht ik op een persoonlijke betrokken manier in een behoefte te voorzien bij een grote groep mensen die in deze situatie komen, zodat ik een sociaal belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving.