Erfbelasting

Erfbelasting

in Verhalen uit de praktijk

Veel erfgenamen hebben geen goed beeld bij het doen van de aangifte erfbelasting. Regelmatig komt het voor dat erfgenamen contact opnemen over de afhandeling van de nalatenschap en dan aangeven nog even te willen wachten met de aangifte erfbelasting omdat de eigen woning van de erflater nog niet is verkocht. Men gaat er dan vanuit dat de verkoopprijs van de woning de waarde is die opgegeven moet worden voor de erfbelasting. Dit is pertinent onjuist. Voor de erfbelasting is de WOZ-waarde van het jaar voor het overlijden van de erflater bepalend. Voorkom dat je belasting betaald die niet noodzakelijk is. Vraag tijdig deskundige hulp.

Terug naar overzicht