Gerard Wiegman

Verzamelingen

Verzamelingen

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Soms komt het voor dat je een bijzondere verzameling tegenkomt in de woning van een erflater. Laatst was er een situatie waarbij het een erflater betrof zonder familieleden maar met ruim 20.000 leesboeken en ruim 10.000 stripboeken.

Lees het gehele verhaal

Wie zijn de wettelijke erfgenamen

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Ik werd gebeld door een mantelzorger die vertelde dat een man van 85 jaar oud die hij verzorgde overleden was. Er zou een testament zijn en in ieder geval ook een bekend kind dat verder geen contact meer had met de vader.

Lees het gehele verhaal

Familieruzies

Familieruzies

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Het is ongelofelijk hoe snel familieruzies kunnen ontstaan na een overlijden. Voor het overlijden van de erflater zijn alle familiebanden ‘koek en ei’, maar daarna beginnen de problemen. Er is vaak één persoon binnen de familie die zich opwerpt als degene die de erfenis wel wil afhandelen.

Lees het gehele verhaal

Testament

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Laatst had ik een gesprek met een oudere mevrouw die aangaf geen testament nodig te hebben. Haar man was overleden, ze hadden geen kinderen en er waren ook geen broers of zussen. De urn met het as van haar man was in het familiegraf geplaatst en na haar overlijden wilde zij op dezelfde manier ook een plekje in het familiegraf.

Lees het gehele verhaal

Eenzaam overlijden

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Een droevig verhaal. Soms ontvang je een telefoontje van een betrokkene dat er een bekende overleden is. De verhuurder kon al een tijdje geen contact meer krijgen met de huurder en schakelde de politie in. Na het forceren van de voordeur werd de erflater gevonden.

Lees het gehele verhaal

Erfgenamenonderzoek

Erfgenamenonderzoek

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Soms komt het voor dat er geen directe familie meer is van de erflater. Geen relatie, geen kinderen, geen broers of zussen en geen levende ouders meer. Laatst werd ik gebeld door een achterneef die aangaf dat er een ver familielid was overleden met een eigen woning en dat men geen idee had hoe dit nu verder afgehandeld zou moeten worden.

Lees het gehele verhaal

Stiefmoeder

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Het komt regelmatig voor dat we te maken krijgen met een testament waarin de wettelijke kinderen als erfgenaam genoemd zijn, maar de stiefmoeder (zijnde geen erfgenaam) executeur is.

Lees het gehele verhaal

Erven in het buitenland

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Soms is er geen familie bekend na een overlijden en regelen de buren in overleg met de gemeente de crematie. In de praktijk komt het voor dat er door de overheid, weken na het overlijden van de erflater..

Lees het gehele verhaal

Onbekende broers of zussen

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Er zijn situaties waarbij na een overlijden pas bekend wordt dat de erflater nog meer wettelijke kinderen heeft die tevens erfgenaam zijn. Soms weet zelfs de laatste partner van de erflater niet eens dat er nog kinderen uit een vorige relatie zijn.

Lees het gehele verhaal

Verkoop woning

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Regelmatig komt het voor dat we een woning van een erflater moeten verkopen. Dit gaat altijd in overleg met de erfgenamen. Soms is dit lastig. De ene erfgenaam wil het huis zo snel mogelijk en schoon opgeleverd verkopen waarbij de opbrengst...

Lees het gehele verhaal

Thuiswonend volwassen kind

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Een situatie die we soms meemaken is dat een ouder kind (tussen de 40 en 60 jaar) nog steeds of opnieuw inwoont in de eigen woning van de erflater. Vaak zit de erfenis dan in het onroerend goed en zal de woning verkocht moeten worden om schulden te voldoen en/of legaten en erfdelen uit te kunnen betalen.

Lees het gehele verhaal

Erfbelasting

Erfbelasting

Door Gerard Wiegman, in Verhalen uit de praktijk

Veel erfgenamen hebben geen goed beeld bij het doen van de aangifte erfbelasting. Regelmatig komt het voor dat erfgenamen contact opnemen over de afhandeling van de nalatenschap en dan aangeven nog even te willen wachten met de aangifte erfbelasting omdat de eigen woning van de erflater nog niet is verkocht.

Lees het gehele verhaal