Familieruzies

Familieruzies

in Verhalen uit de praktijk

Het is ongelofelijk hoe snel familieruzies kunnen ontstaan na een overlijden. Voor het overlijden van de erflater zijn alle familiebanden ‘koek en ei’, maar daarna beginnen de problemen. Er is vaak één persoon binnen de familie die zich opwerpt als degene die de erfenis wel wil afhandelen. Daarna stokt de informatievoorziening aan de andere erfgenamen en laat de contactpersoon weinig of niets meer van zich horen. Dat wekt argwaan en voor dat je het weet is er een vertrouwensbreuk en vallen families uit elkaar. Daarom is het in veel gevallen belangrijk een onafhankelijke derde in te schakelen om familieruzies te voorkomen. Wij helpen daar graag bij!

Terug naar overzicht