Stiefmoeder

in Verhalen uit de praktijk

Het komt regelmatig voor dat we te maken krijgen met een testament waarin de wettelijke kinderen als erfgenaam genoemd zijn, maar de stiefmoeder (zijnde geen erfgenaam) executeur is. In de meeste gevallen is de stiefmoeder dan al op relatief hoge leeftijd en heeft zij geen idee hoe het executeurschap uitgevoerd moet worden. In de praktijk wordt dan vaak een kind van de stiefmoeder door haar ingeschakeld om de nalatenschap af te handelen. Helaas leidt dit in veel gevallen tot problematische situaties, belangenverstrengeling en conflicten. Het is daarom altijd goed om in voorkomende gevallen een onafhankelijk executeur aan te stellen bij testament of iemand als onafhankelijk boedelgevolmachtigde in te schakelen.

Terug naar overzicht